Activiteiten

 

Assetmanagement/Beheer

 • van vastgoed in een maatschappelijke en commerciële context.
 • Hierbij wordt rekening gehouden met de diverse beleiduitgangspunten van de opdrachtgever. KPS heeft ervaring met bijzonder diverse vastgoedportefeuilles zoals horeca, bedrijfspanden, woningen, molens, benzinestations, kantoren, sportzalen, scholen, cruiseterminals et cetera.
 • Het optimaliseren en centraliseren van beheerprocessen zodat er grotere transparantie ontstaat en een efficiëntere wijze van werken wordt gerealiseerd met vaak grote besparingen tot gevolg.
 • Het aannemen van de rol van eigenaar/belegger bij (her)ontwikkeltrajecten.
 • Het oplossen van slepende vastgoedproblemen.
 • Het tot stand brengen van nieuwe exploitaties door begeleiding van verhuur van strategisch belangrijke objecten.

 

Verkoop

 • Begeleiding bij het afstoten van vastgoed.
 • Uitgifte van grond aan bedrijven en particulieren.
 • Voorafgaand aan de verkoop wordt het vastgoed gewaardeerd waarbij rekening met potentiële toekomstige opbrengsten wordt gehouden. Met de beleidsuitgangspunten van de opdrachtgever worden zoveel mogelijk rekening gehouden. Een goede voorbereiding is belangrijk om het beste resultaat te behalen.

 

Aankoop/Aanhuur

 • Begeleiding van aankoop en aanhuur van strategisch vastgoed.
 • Hierbij wordt rekening wordt gehouden met alle relevante factoren zoals locatie, marktprijs, incentives, (technische) oplevering en het opstellen van een sluitend juridisch contract.

 

Revitalisatie/Transformatie

 • KPS adviseert en participeert in projecten die leiden tot de revitalisatie en transformatie van bestaand vastgoed.
 • Naast gebruikelijke efficiëntie en commerciële afwegingen spelen ook de liefde voor architectuur en het opbouwen van een goede omgeving een belangrijke rol bij de revitalisatie van vastgoed.
 • Binnen veel vastgoedportefeuilles zijn gebouwen die aandacht nodig hebben vanwege een negatieve exploitatie en/of een ongewenste invulling . KPS kan de organisatie van de revitalisering ter hand nemen.
 • Het proces begint bij inventarisatie, analyse en conceptontwikkeling en loopt door tot uitvoering, commerciële begeleiding naar een eindgebruiker en eventuele verkoop.