• Natuurcompensatie in de Boterhuispolder Warmond
  • Natuurcompensatie in de Boterhuispolder Warmond
  • Natuurcompensatie in de Boterhuispolder Warmond
  • Natuurcompensatie in de Boterhuispolder Warmond

Natuurcompensatie in de Boterhuispolder Warmond

Verwerving 38 hectare grond voor natuurcompensatie. Vanaf 2018 is uitvoering gegeven aan de invulling van het gebied met natuurvriendelijk beheer van het land en recreatieve routes.

Begeleiding realisatie recreatieve voorzieningen zoals boerenwandelpaden. Het creëren van een weidevogelgebied

Juridische sluitende overeenkomsten moeten toekomstig gebruik garanderen.

Organisatie/beheer/verpachting gronden.