• Boterhuispolder
  • Boterhuispolder
  • Boterhuispolder
  • Boterhuispolder

Boterhuispolder

Verwerving 38 hectare voor natuurcompensatie. In 2018 wordt uitvoering gegeven aan de invulling van het gebied met natuurvriendelijk beheer van het land en recreatieve routes.

Begeleiding realisatie recreatieve voorzieningen zoals boerenwandelpaden.

Nieuwe erfdienstbaarheden vastleggen.

Watercompensatie.

Organisatie/beheer/verpachting gronden.