• Kinderdagverblijven
  • Kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven

Na verbetering van de huurvoorwaarden verkoop van kinderdagverblijven.

Advies bij verwerving nieuwe locaties kinderdagverblijven.

Transformatie van kinderdagverblijf naar woonruimte voor mensen met behoefte aan extra verzorging.