• Kleine Betuwe Haastrecht
  • Kleine Betuwe Haastrecht
  • Kleine Betuwe Haastrecht
  • Kleine Betuwe Haastrecht
  • Kleine Betuwe Haastrecht
  • Kleine Betuwe Haastrecht
  • Kleine Betuwe Haastrecht

Kleine Betuwe Haastrecht

Verkocht

circa 15.000 m2 recreatiegrond te Haastrecht ten behoeve van de ontwikkeling van een supermarkt en woningen.

kadastraal bekend sectie B nummer 3926 en 3927 .

Voorafgaand aan de start van de verkoop zijn ter voorbereiding diverse zaken in kaart gebracht zoals:

– Wat mag van de gemeente ontwikkeld worden;

– Welke randvoorwaarden stelt de gemeente hierbij;

– Wat zijn de kosten voor het bouwrijp maken;

– Wat is fiscaal de meest voordelige levering;

– Wat is de waarde van de grond rekening houdende met de bovenstaande feiten

en welke prijs is realistisch om te vragen.

Vervolgens is de grond aangeboden aan relevante partijen waarmee na het bereiken van een overeenstemming een overeenkomst is gesloten. Momenteel wordt het gebied ontwikkeld.

 

Verkoop geschiedde in samenwerking met M5 Projecten