• Uitgifte bouwkavels voor particulieren
 • Uitgifte bouwkavels voor particulieren
 • Uitgifte bouwkavels voor particulieren

Uitgifte bouwkavels voor particulieren

Begeleiding uitgifte grond aan particulieren

Vanuit de kant van de koper is over het algemeen behoefte aan inzicht in:

 • Stichtingskosten;
 • Wie zijn de goede partijen om mee te werken;
 • Wat is een goed contract;
 • Hoe bereiden ze het voor;
 • Contact met ervaringsdeskundigen (kopers die al verder zijn);
 • Inzicht in de waarde na stichting;
 • Advies over huidige huisvesting;
 • Advies over wat een goed huis is;
 • Advies over duurzaamheid;
 • Mogelijkheden binnen de stedenbouwkundige voorwaarden en vastgestelde kavels;
 • Begeleiding bij problemen.

Vanuit de kant van verkoper is vaak behoefte aan:

 • Een ervaren verkoper;
 • Marktkennis;
 • Commercieel juridisch advies bij verkoop aan particulieren;
 • Effectieve marketing en pr;
 • Begeleiding bij gevraagde afwijkingen van de vooraf vastgestelde voorwaarden en kavelgrenzen;
 • Een bemiddelende persoon die goed bereikbaar is en flexibel;
 • Gevoel voor verhoudingen binnen de gemeentelijke organisatie;
 • Geen vaste inhuur maar een prestatie gerichte vergoeding.

Kok Property Solutions heeft samen met Urbannerdam met plezier en succes samengewerkt om, voor het project Oranjeburgh in Schiedam, particulieren huizen te laten bouwen op gemeentegrond door te voorzien in de behoeften van koper en verkoper.

Urbannerdam begeleid particuliere kopers bij het realiseren van woningen. Kok Property Solutions treed op als adviseur van gemeenten bij gronduitgifte en als makelaar taxateur bij verkoop van grond aan particulieren en bedrijven.